0

අම්මා (මගේ කුළුදුල් ගී පද රචනය)

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Sunday, April 17, 2011
මේක තාම හරියටම රෙකෝඩ් කලේ නම් නෑ තාම. මිනුවන්ගොඩ සිග්නේචර් බෑන්ඩ් එකට තමයි මම මේක ලිව්වෙ.


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.