0

වයසක පිරිමි

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Friday, April 29, 2011


පෙට්ටි අටක මහ සෙනගක් ඇදෙන තැන
එක එක විගඩමුත් වෙනවලු ලොවම දැන
වයසක කතුන් හිරිමල් යුවතියන් වෙන
දුම්රිය මැදිරියක සිරවුනි උදෑ සන

හොද හෝ නරක ඇති මේ යන තාලේ
නුවනින් දකිනු නම් එය සතුටට සෑහේ
පවුල් අවුල් කරවන මිතුදම් යායේ
කුමටද බැදී පසකට වී ඉනු රාලේ

නිතර දුටුව රැව හදවත ගෙන යනවා
ගෙදර ඉදෙන බත කරදරයක් වෙනවා
අලුත් අත්තකට පය තබලා යනවා
එහෙම ගියපු ගෑනුන් නිරයේ යනවා

පෙට්ටිය එකයි හැමදාමත් සෙට් වෙන්නේ
කවුරැත් දුවයි විගසට දුර නෑ යන්නේ
වයසක පිරිමි කෙල්ලන් අතරෙයි ඉන්නේ
හිතුවට කමක් නෑ උන් දුවගේ වයසේ

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.