0

නිසල මිහිමත

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Sunday, April 17, 2011
නිසල මිහිමත සසල ඔබෙ හිත
හරියට සයුරේ රැළි වාගේ
ඒත් ඒ හිත මගේ වෙන්නට
පැතුවෙ ඇයි නොහැගේ

හිත පිරිච්ච ලෙන්ගතුකම
වලාකුළු අතර සැගවී
මටම හොරෙන් හොරෙන් ඇවිත්
ඔච්චම් කරනා
ඇස් රතුවෙන තුරැ මම හැඩුවා

මට කියන්න සද තරැ ගැන
නිදි යහන පුරා වැතිරී
හිතට හොරෙන් හොරෙන් මටත්
ඉවසුම නැතිවී
ඇස් රතුවෙන තුරැ මම හැඩුවා

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.