1

අබිලිං සහ සමාගම

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Saturday, April 30, 2011
අබිලිං -
සුදෝ අපිත් යමුද ටවුමෙ පිචර් බලන්න
අමුතුම සමයන්ලු එහේ දවස පිරෙන්න
සීනි බෝල පොඩි උන්ටත් දෝත පිරෙන්න
අරගෙන තව බොහො දේ හිත ගතත් පිරෙන්න

පවුල -
මල විකාර මේ පොඩ්ඩක් වයස හිතන්න
හවස් වෙලා යං පන්සල් මලක් පුදන්න
නිකං ඉන්න බැරිනම් පැදුරට ගොඩවන්න
ලිපේ බතට මාළු හදන්නට මට දෙන්න

අබිලිං -
කරකාරෙට ගත්ත දොහේ පුරහද පානේ
මතකද අපි නියර දිගේ දුව ගිය තාලේ
එදා වගේ හිත තාමත් නාඹර ගානේ
උඹ ඇයි හදිසියේ නාකි හම පොරවන්නේ

පවුල -
අනේ මගේ කට තිරිහන් වෙන්න හදනවා
ලොකු එකීට විසිඑක එන දොහේ පිරෙනවා
කොණ්ඩෙ ගිහින් පෝයට හිසෙ හද පායනවා
එහෙව් එකා මගෙන් කොමල බස් ඉල්ලනවා

අපිට ගමේ කෝලම් ඇති සිනහ මැවෙනවා
ඉතින් ආයෙ මොට ගමහැර මගට බහිනවා
අනේ බිලිං ලිද ළග කලගෙඩිය තියෙනවා
ඒක අරන් ආවොත් නම් පිං සිදුවෙනවා

අබිලිං -
මුන්දැට කියනා කට ලිං බොක්කෙ උලනවා
එන පෝයට මම තනියම සිදාදි යනවා
උඹට ඕනනම් සල්පිල ජයට තියෙනවා
පොඩි කෙල්ලත් එක්ක ගිහින් විගසින් එනවා

|

1 Comments


එල පදවැල් ටික..........

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.