0

දුර යන්නේ කොහොමද

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Monday, April 25, 2011
තව දුර යන්නේ කොහොමද නුඹ හා
මහ කදු සේ නෙත් අග බිදු රැදිලා
අතැර මගෙන් නුඹ යන්නට ගිය දා
සුසුම් පොදක මා මිහිදන් වූවා

සනසන්නට උන් නුඹ සැනසෙන්නේ
මගේ හිතේ සැනසුම නැතිකර නම්
හිතන්නෙ කොහොමද මා තනි නැති බව
දහසක් දේ අමතකව ඉතින්


කියා දෙන්න මා ළග තනිවූයේ
මගේ නුරා හැගුමට පෙම්කර නම්
පතන්නෙ කොහොමද හැම භවයකදිම
පෙම්වත් වී ළංවෙන්න ඉතින්

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.