1

සොදුරැ ලෝකයේ

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Sunday, April 17, 2011
නුඹ හා ඇවිදන් ගිය සොදුරැ ලෝකයේ
කදුළ මා හා තනිය බිදි අතරේ
සොයා ආ දුක්බර සිහින වල රැදුන මා සයනේ
නෙත්බරයි නෑ නිමාවක් ගිය කදුලු වැල් ගිලිහේ

මැවූ ලෝකය අහස වී
මම බලා ඉමි පොලොව වී
එක්ව ඉන්නට පැතුම වී
ගෙවූ කාලය හොරෙන් නිමවී

රැදී නෙත් දුර මගට වී
හඩ හඩා මහ වැස්ස වී
ගැලූ දිය නුඹ ළගට වී
නැතිද හද තෙත් කලේ මත් වී

|

1 Comments


ලස්සනයි.... දිගටම ලියන් යන්න.. සුභ පැතුම්..

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.