3

බුදු පුතේ බොන්න එපා

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Saturday, May 07, 2011
මත්පැන් වතුර බී ගෙන දවසම තිස්සේ
නොහොදට මග කියන මිතුරන් පස්සේ
යන හැටි දකින කදුලැලි කම්මුල ඔස්සේ
තරවටු කරනු බෑ දැන් නුඹ ලො‍කු වයසේ

ලේ කිරි රස මදී කියලද උන් පෙව්වේ
හරි හෝ වැරදි නැතිවද කිසිදා හෙව්වේ
පොඩි මල්ලිගේ බත් කට නෑ තව කැව්වේ
අතමිට කාසි නැතිනම් කොහොමද බිව්වේ

තුනටිය කැක්කුමට දැන් වසරක් ගෙවුනේ
ඒ හිංදාම බර වැඩ නුගුණට උන්නේ
මේ දුක අසන්නට නෑ නුඹ හොද සිහියේ
මගෙ බුදු පුතේ මත් වතුරට සමු දෙන්නේ

|

3 Comments


බොන එකා සුනාමියක් ආවත් බොනවා .......


හිතුවොත් බැරි දෙයක් නැති බව දන්නේ
අබ ඇටයක් තරම් මොලයක් ඇති උන්නේ
හිස් මිනිසුන්ට කියනා කට උලමින්නේ
පුළුවන් දෙයක් කරමින් හරිමග යන්නේ

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.