3

වෙසක් කවි ගී

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Wednesday, May 11, 2011

සද හිරැ තියෙන තුරැ මිහිමත ඉන්න හැකී
හිතනා අයට වැරදුනු තැන් පෙනෙනු නැතී
පස් කම් සැප නැතිව සතුටක් සොයනු හැකී
මිනිසුන් සසර අග දිනුමක් ලබනු ඇතී


|

3 Comments


ඕක ගැන දැන් ඉන්න අය හිතන්නෙ නැති එකනෙ වැරැද්ද ........ කොල්ලො මට නම් දැන් ඇති වෙලා තියෙන්නෙ මේ ටර්ඩ් වැරිෆිකේෂන් අයින් කරන්නෙ නැද්ද ....


hmmmm....mama me try karanawa change karanna.


This comment has been removed by the author.

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.