1

අනේ මගේ වස්සා

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Wednesday, May 25, 2011


පිලිවෙත් පුරන අය කෝ පෙර දිනක වගේ
ආයෙත් වෙසක් ඕනද පෙන්නන්න රගේ
මසට බැන බැනා උන් අය කරන දගේ
උනුන්ම මස් කඩයේ පෝලිමක් දිගේ

අභය දානයට රට හැම තැන සොයලා
කාසි වලින් මස්කඩ මුදලිදු සනසා
අරන් ආව රටටම කිරි දෙන හරකා
අනේ අන්න ආයෙත් මසටම විකුණා

බලා ඉනු කොහොම නොකියා මේ විගඩම්
නිසා කියමි කවිකර සෑදෙනු හැකිනම්
නොකා ඉන්න මස් නුඹහට හැකිනම්
අභය දානයම වෙයි නිතැතින් සැකසුම්


|

1 Comments


උතුම් සත් ක්‍රියාවක් ගැන කියලා තියෙන්නෙ .........

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.