2

ඉලංදාරියෝ

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Saturday, June 25, 2011

සිංහල වචන මැද ඉංග්රීමසියේ වදන්
දැම්මට මල පොතේ අකුරක් බැරිව ඉදන්
දෙකනට තෝඩු මදිවට නාසයත් විදන්
යන්නේ කවුද දුරකථනය කනේ තියන්

සුළි සුළගකට අහුවුණු සේ කෙස් වැටිය
තැන් දෙක තුනක් ඒ මත මලකඩ ඇතිය
දුටු වැඩි ඇත්තො කුහුලෙන් ඒ දෙස බැලිය
කාලය තමයි මේ උන්හට උන හදිය

ගෙල බැදි මාලයේ බර කිලොවක් පමන
වැස්සේ ගියොත් අකුණක් ඒවී වදින
කලිසම තැන් දෙකක් අන්ඩක් දා සැදුන
ඉලංදාරියා යයි මේ කිසි නොදැන

දැම්මට මෙලෝ රහ නැති හැඩ වැඩ මෙහෙම
හිත පොඩි තමයි තාමත් ඉස්සර වගෙම
අම්මගෙ උණුහුමට පෙම්බැදි පුතු සේම
තාමත් ඉදී ළග ඈ උණුහුම ළගම


|

2 Comments


ඔබ වගේ හැමටම බැහැ සිල් ගන්න
ෆැෂන් කියා ලොව දේවල් ඇති බව දැනගන්න
කාලේ තාලයට නොගියොත් වෙන්නේ කොන් වෙන්න
තරහ අවසර මලේ
හරහට ලියුව්වෙ බොරු කොක්කක් දාගන්න

Dayal-bathee


අයියට නැට්ට පෑගී ඇති බව පෙනුනේ
හිංදයි ඔන්න කිව්වේ නෑ දුක් ගන්නේ
ලොව හැමදේම තමනට ලං කරගන්නේ
පිස්සන් මිසක් වෙන කවුරැද දැනගන්නේ

කිව්වට මමත් පිලිගන්නා දේ බොහොය
සුදු සරමට සැගව ජඩ වැඩ බොහො ඇතිය
සිල් පද රකින්නට සිල් ගත යුතු නැතිය
හැඩවැඩ දාන සිල් රකිනා අය සිටි හැකිය

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.