1

ඔහේ හිතුනා ඉතින් කිව්වා

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Saturday, July 09, 2011

යන්තර මන්ත්රට ගුරැකම් හරියට දන්න
දෙවියන්ගෙනුත් හොද හැටි වැඩ කර ගන්න
යක් භූතයින් පලවා හැරැමට ඉන්න
යකදුරැ ගැනයි මේ ටික කවියෙන් ඔන්න

ගම්වල උන්න ඉස්සර වෙඩිවගෙ මිනිසුන්
යක්කුන් බැදන් වැඩකිඩ එළකිරි විදිහෙන්
කිව්වත් උනුන් ගැන බිය සැක හිත පුරවන්
අදනම් ඉන්නෙ මිනිසුන් රවටන හිවලුන්

අහලා නැතිද මහනුවරින් දෙවි ගැත්තෙක්
දෙවියන් ලවා මිනිසුන් හට කර අවැඩක්
මෙහෙමත් උන් ඉන්නෙ බුදු බණ ඇසෙන රටක්
ඒකයි පුදුම මටනම් මේ වෙන්නෙ මොකක්

ආගම දහම මුල් ගුරැ තනතුරේ තියන්
උන්නොත් නොවරිදී කවදා කොහේ උනත්
දෙවියන් වැදීමෙන් ඵල නැති බවක් දැනන්
කල පිං උනුන්ටත් දී සැනසුමේ ඉදින්


|

1 Comments


තොරතුරු යුගයට පින්සිදු වෙන්න
මේවා ඇසෙනවා ලෝකෙට දැනගන්න
අවුරුදු දාස් ගනනක් සිදු උනේමුත් රහසින්න
දැන්වත් පියවර ගනිමු මෙවා වලකන්න

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.