0

දුටුවෙමි

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Thursday, November 25, 2010


තේරැම - අපේ බොඩිමේ ඇන්ටි එයාගෙ නංගි එක්ක හොදටම රණ්ඩු කරනව.මේ රණ්ඩුව පටන් ගත්තෙ එයාලගෙ තාත්ත මැරැන දවසෙමයි.එදා වෙනකන් මේ දෙන්නගෙ දුවල එකට උන්නෙ.ඒත් දැන් බලන් ඉන්න වෙලා තියෙන්නෙ රණ්ඩු විතරයි.අන්තිමේ මේව බලන පොඩි අයගෙ හිත වලත් මේ වගේ දුර්ගුණ ඇතිවේවි


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.