0

සමු ගනිමි මේ මිහිමතින්

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Wednesday, November 03, 2010

හිතේ සුසම් තනුවක් වී
වැටෙන කදුළු කවියක් වී
ගැයෙනා ගී පද අහන්න
නුඹත් මාත් නැති උනාට
සෙනෙහසකට මායිම් බැදි
ලොවක් ඉදීවී අඩන්න

හිත හිතා හැඩූ තරම්
රතු වෙනා දෙනෙත් තියන්
බැදුණු බැමි ලිහන් නොයන්
කියූ දෑස් මග බලන්

මහ මෙරක් වගේ තරම්
නොවිදිනා දුකක් අරන්
උන්නු දෙසිතකින් සොයන්
ගියේ නික්ම සමු අරන්
තේරැම - ආදරය කරන ප්‍රේමවන්තයින් යුවලකට සමාජයේ පවතින විවිධ සීමාවන් නිසා ඇතිවන බාධාවන් කෙලෙවරවන්නේ ජීවිතයේ සමු ගැනීමෙන්.සමාජ සීමාවන් තුළ ඉන්න වැඩිහිටියන් දෙමව්පියන් බලන් ඉන්නෙ තමන් කියන දේවල් වලට එකග වෙලා වෙන්ව යාවි කියල.ඒත් ආදරය පරතෙරටම සොයා ගිය දෙහිතකට ආපසු හැරෙන්න පුළුවන්ද ? ඒ වගේ යුවලක් විසින් ගන්න අවසාන තීරණය ජීවිතෙන් සමු ගැනීමනම්..................


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.