0

තනිවෙලා

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Sunday, July 17, 2011

තෙලි තුඩකින් හැඩවුන සිහිනයක තනිවුණ
මගේ දඩබ්බර හිත කෝ සෙව්ව සෙනෙහස
දුරයන සුදු වළාකුළක තනිව උන් මට
මතකය අමතකව ගිහින් උන්හිටි තැනම

හිත රිදවෙන වචන වලට පුරැදු උඩුහිත
දකින සිහින වල උන්නා නොදැන නුඹ ගැන
හිතා ගන්න බැරිඋනෙ තනිවුනාම ලොවක
හැමදෙයක්ම නැති උනෙ මට උනේ කොහොමද

මද සුළගට ගැහෙන පහන වගේ නෙත්යුග
කදුළු අතර නුඹ සොයනා අරැම දුටුවද
දරා ගන්න බෑ හැම ගියාම අතර
හැමදෙයක්ම නැති උනෙ මට උනේ කොහොමද


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.